ಇಂದು ವಾಸಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ‘ಕುಟುಂಬ ಮರ’ವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ | Duda News

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಪಕ್ಷಿ ಜೀನೋಮ್‌ಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಧ್ಯಯನವು ಪಕ್ಷಿ ಕುಟುಂಬ ವೃಕ್ಷದ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ನೇಚರ್ ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ, ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳ ಅಳಿವಿನ 5 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಧುನಿಕ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗುಂಪುಗಳು ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಮೇರಿಕನ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗೊ ​​(ರಾಯಿಟರ್ಸ್)

ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ನಗರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾಕುವುದು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ – ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್‌ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೇಗದ ಮೂಲ! ಈಗ ಓದಿ.

360 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಜೀನೋಮ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವು ಜೀವಂತ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವಿನ ಮೂಲಭೂತ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ.

ಹೊಸ ಕುಟುಂಬದ ಮರವು ಪಕ್ಷಿ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಹೊಸ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಕ್ಷಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೂವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಂಧನ

ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು

ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಪಕ್ಷಿ ಕುಟುಂಬ ವೃಕ್ಷದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಶಾಖೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿವೆ. ಮೊದಲ ಶಾಖೆಯು ಟೈನಮಸ್ ಮತ್ತು ರಾಟೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಮು, ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್‌ನಂತಹ ಹಾರಲಾಗದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಎರಡನೇ ಶಾಖೆಯು ಭೂಮಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ – ಕೋಳಿಗಳು, ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ. ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮೂರನೇ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದನ್ನು ನಿಯೋವ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು 95% ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ನಿಯೋವ್ಸ್ ಶಾಖೆಯು ಹತ್ತು ಗುಂಪುಗಳ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳನ್ನು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು “ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಸೆಂಟ್ ಸೆವೆನ್” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ: ಭೂ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಜಲಪಕ್ಷಿಗಳು, ಉಷ್ಣವಲಯದ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಕೋಗಿಲೆಗಳು, ನೈಟ್‌ಜಾರ್‌ಗಳು, ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲೆಮಿಂಗೋಗಳು. ಇತರ ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳನ್ನು “ಅನಾಥರು” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ಕಡಲ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಕ್ರೇನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಟ್ಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಹತ್ತು ಗುಂಪುಗಳ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನಾಥರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುವುದು ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜಿನೋಮ್ ಅಧ್ಯಯನವು ಪರಿಹಾರವು ಕೈಗೆಟುಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

‘ಎಲಿಮೆಂಟೇವ್ಸ್’ ಅನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ

ನಮ್ಮ ಜೀನೋಮ್ ಅಧ್ಯಯನವು ನಾವು “ಎಲಿಮೆಂಟೇವ್ಸ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹೊಸ ಗುಂಪನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಭೂಮಿ, ಗಾಳಿ, ನೀರು ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯ ನಾಲ್ಕು ಪುರಾತನ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ, ಈ ಗುಂಪು ಭೂಮಿ, ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ, ಇದು ಬೆಂಕಿಯ ಅಂಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲಿಮೆಂಟೇವ್ಸ್ ಗುಂಪು ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಶೋರ್ಬರ್ಡ್ಸ್, ಕ್ರೇನ್ಗಳು, ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪೆಲಿಕನ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಎರಡು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಚಿತ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗುಂಪುಗಳಾದ ಪಾಸರೀನ್‌ಗಳು (ಹಾಡು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಗಳು) ಮತ್ತು ಗಿಳಿಗಳ ನಡುವಿನ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ.

ಹಾಡುಹಕ್ಕಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50% ರಷ್ಟಿವೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ಪೀಸ್, ಫಿಂಚ್‌ಗಳು, ಹನಿಈಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫೇರಿವ್ರೆನ್‌ಗಳಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಅವರು ಸುಮಾರು 50 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ನಂತರ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿದರು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಗುಂಪು ಆಯಿತು.

ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದವು?

ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಇನ್ನೊಂದು ಗುರಿಯು ಪಕ್ಷಿ ಕುಟುಂಬ ವೃಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಸಮಯದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇರುವುದು. “ಆಣ್ವಿಕ ಗಡಿಯಾರ” ಎಂಬ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜೀನೋಮ್‌ನ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 200 ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಪಕ್ಷಿ ಕುಟುಂಬ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಲವು ಶಾಖೆಗಳ ವಯಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಂತ ಪಕ್ಷಿಗಳು 90 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಂಪುಗಳು ಸುಮಾರು 25 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಕ್ರಿಟೇಶಿಯಸ್ ಅವಧಿಯ ಅಂತ್ಯದ ಕೆಲವು ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 66 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದವು.

ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹವು ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವುದರಿಂದ ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಜೀವಿಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಳಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಇದು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಈ ಇತರ ಪ್ರಬಲ ಜೀವ ರೂಪಗಳ ಅಳಿವಿನ ನಂತರ ಲಭ್ಯವಾದ ಅವಕಾಶಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ನಿಗೂಢವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ

ಜೀನೋಮ್ ಅಧ್ಯಯನವು ಬರ್ಡ್ 10,000 ಜಿನೋಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ 10,000 ಜೀವಂತ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಜೀನೋಮ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಕ್ರಮಗೊಳಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಗುಂಪು ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ 363 ಜೀನೋಮ್‌ಗಳ ಅಧ್ಯಯನವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕೋಪನ್ ಹ್ಯಾಗನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೋ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಝೆಜಿಯಾಂಗ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರ ನೇತೃತ್ವದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.

ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಜೀನೋಮ್ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಪಕ್ಷಿ ಕುಟುಂಬ ವೃಕ್ಷದ ಒಂದು ಶಾಖೆಯು ನಿಗೂಢವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಅನಾಥರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಹಾಟ್ಜಿನ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ, ಹಾಟ್ಜಿನ್ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಕುಲದ ಏಕೈಕ ಜೀವಂತ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವು ಜೀವನದ ಮರದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಜೀನೋಮ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜೀವನದ ವಿಕಸನೀಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಿನೋಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.

HT ಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ! ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ಸುದ್ದಿಪತ್ರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಸುದ್ದಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸಿದ ಸುದ್ದಿ ಫೀಡ್‌ಗಳವರೆಗೆ – ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ದೂರದಲ್ಲಿ! ,ಈಗ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ!